Emekli Olmuş Sevgili Hocalarımız Sizlere Halen İhtiyacımız Var...

Ernest W. Burgess (1886-1966), Bir bilim adamı. Emekli olduktan sonra bile uzun yıllar kürsülerde çok zengin konferanslar vermeye devam etti. Yaşlıların toplumdaki “rolsüz rollerine” değindi. Hiç evlenmemişti ve kendisi gibi evlenmemiş kız kardeşiyle 40 yıl gibi bir süre birlikte yaşadı. Kız kardeşinin ölümünden sonra hayatta kalan bir akrabası yoktu. Tek başına yaşayamaz hale gelmişti. Komşularının yardımına rağmen çok güç koşullarda bir yaşam sürerken Şikago Okulu’ndan meslektaşları ona yardım eli uzatarak bir yaşlılar evine yerleştirdiler. Burada ölümüne dek yaşamını bu evdeki arkadaşları ve akademik meslektaşlarından oluşan sanal ailesiyle birlikte sürdürdü. Bir büyük ironi: Burgess, aile sosyolojisinde özellikle Amerika’da dev bir isimdir. Bu alanda günümüzde de önemini koruyan pek çok araştırmaya imzasını atmış, başta ASA olmak üzere pek çok mesleki kuruluşun başkanlığını yapmıştı. Halen adına ödüller verilmektedir. Robert E.Park’la birlikte kaleme aldığı Introduction to Science of the Sociology başlıklı kitabı günümüzde bile oldukça önemli bir kaynak olarak kabul edilir. Aslında bu olgunun sadece bir yönüdür ve diğer yönü bundan çok daha dramatiktir. Toplumlardaki en büyük ayrımcılıktan  biri cinsiyet üzerinden ise; diğeri ‘yaş’ üzerinden yapılandır. Günümüzde tamamen iktisadi nedenlerle belli yaşa gelen insanlarımızı, en birikimli, en verimli olabilecekleri yaşlarda toplumdan dışlıyoruz. Halbuki, Burgess'in de vurguladığı gibi özellikle çağdaş toplumlarda ki aile yapısında ortaya çıkan değişimle çok daha belirginleşen "kuşaklar arası transfer" olgusunun önemi, bize bir gerçeği daha ortaya koymaktadır: Genç kuşaklar, ileri yaştakilerin kendilerine olduklarından çok daha fazla onlara muhtaçlar. Biz de diyoruz ki, emekli olmuş saygın hocalarımıza hala ihtiyacımız var ve onları tüm birikimleriyle projelerimizi desteklemeye, birlikte çalışmaya, bizlere yol göstermeye, bir büyük "Hacettepe ailesi" içinde sorumluluklarını devam ettirmeye davet ediyoruz. Daha geniş bilgi için e-posta ile irtibata geçebilirsiniz.