İletişim

Prof. Dr. Orhan Derman (Merkez Müdürü)
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD

Tel: 0312 305 1195

E-posta: hussam@hacettepe.edu.tr

Web: https://hussam.hacettepe.edu.tr